Top ↑ | Archive | sora sora Bağdat'ı bulanların evladıyız nihayetinde.

Sensiz iyi olduğum her güne kahrettiğimi bilseydin

Belki biraz acırdın, belki bir gün uğrardın yanıma.